افرادی که دارای قبض ودیعه گذاری حج تمتع هستند به سامانه حج مراجعه کنند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری