دستمزد کارگران نباید کمتر از ۷ میلیون تومان باشد

سید امیرحسین قاضی زاده نایب رئیس مجلس نسبت به دستمزد کارگران در مقایسه با رشد حقوق کارکنان دولت، اظهاراتی را مطرح کرد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir