سیمان فارس و خوزستان یا "سفارس" در اردیبهشت ۱۱۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری