چند سرکرده داعش در عراق به هلاکت رسیدند

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر