موضع «عادل عبدالمهدی» درباره انتخاب نخست وزیر و حل مشکلات عراق

فارس نیوز
در حال انتقال به منبع خبر