مشترکان فعال اینترنت پرسرعت برای طرح سرینو شناسایی می شوند

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر