کشتی باری در خلیج فارس غرق شد/ خبری از ۴ ملوان نیست

الف
در حال انتقال به منبع خبر