پتروشیمی نوری در سال جاری ۷ و نیم درصد بالاتر از ظرفیت اسمی

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری