افتتاح پنج سامانه نوین گندزدایی آب آشامیدنی با حضور وزیر نیرو در استان یزد

وزارت کشور
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری