روحانی اول مهر به نیویورک می رود/ برنامه های رئیس جمهور در سازمان ملل

فارس نیوز
در حال انتقال به منبع خبر