مصدومیت مهدی طارمی و جزئیاتی از آخرین وضعیت او

نیک صالحی
در حال انتقال به منبع خبر