آیت الله خامنه ای رهبر معنوی میلیون ها انسان در سراسر جهان است

مصداق
در حال انتقال به منبع خبر