تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه دولت ها جنایت علیه بشریت است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری