اعتصاب سه روزه شبکه ریلی فرانسه را مختل کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری