حمایت مقام های اروپا از اظهارات مکرون درباره ناتو

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری