آتش سوزی انبار کالا در میدان حسن آباد

خبرگزاری مهر
در حال انتقال به منبع خبر