هشت موسسه و صندوق اعتباری غیرمجاز از اصفهانی ها کلاهبرداری کردند/ هشت نفر دستگیر شدند/ پرداخت سود بالا و اعطای وام با سود پایین وعده تکراری غیرمجازها

فصل اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر