ارائه گزینه های جدید در خصوص ایران به ترامپ

الف
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری