آیا مخالفان FATF در برابر انتقادات مردم از مواضع حزبی شان کوتاه خواهند آمد؟

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری