ترامپ 16 سال پیش در یک برنامه کارتونی رئیس جمهور آمریکا بود

ایران جیب
در حال انتقال به منبع خبر