تأیید اعتبارنامه از سوی کمیسیون تحقیق به رأی گیری نیاز ندارد/ عبارت «تصمیم گیری» مجلس در آیین نامه باید تغییر کند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری
میزان ( ۲۸)

غرق شدن در نفت