تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی به ضرر کشور است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری