تاج: الزامات مدنظر در ورزشگاه ها مثبت است/ لیگ برتر در ورزشگاه هایی که شرایط میزبانی داشته باشند برگزار می شود.

فانوس نیوز
در حال انتقال به منبع خبر