الحاق کرانه باختری به معنای پایان راه حل دو دولت است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری