اختصاص منابع حاصل از افزایش مالیات اپراتورها به صداوسیما و شرکت مخابرات ایران

کمیسیون تلفیق مجلس با افزایش ۱۰ درصدی مالیات اپراتورهای مخابراتی، منابع آن را به صداوسیما برای نظارت بر فضای مجازی و به مخابرات ایران برای مقابله و رقابت با اینترنت ماهواره ای اختصاص داد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir