سؤال از زنگنه درباره قرارداد گازی با ترکمنستان به کجا رسید؟

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری