پیمان امنیتی با آمریکا پس از توافق صلح با طالبان نیز پابرجا خواهد ماند/ صلحی که در آن نظامیان افغان مصون نباشند را قبول نمی کنم

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر