کنترل آتش سوزی مناطق اطراف پالایشگاه موصل عراق

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر