اقدامی شجاعانه از سوی شهروندان سیدنی: زندانی کردن یک مرد مهاجم با کمک میز و صندلی

تیتربرتر
در حال انتقال به منبع خبر