تصاویر | ۳۰ سال بعد از جنگ؛ رژه رزمنده ها و ماشین های گِلی در خیابان های تهران

خبر آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر