۴۰۰۰میلیارد تومان؛ برآورد خسارت سیل به شبکه ارتباطی

اقتصاد آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر