نباید میان بازنشستگان صندوق‌ها تبعیض باشد/ دولت را مکلف کنیم که متناسب‌سازی مستمری‌ها را انجام دهد

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir