طرح فاصله گذاری اجتماعی در ایران تصویب شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری