فیلم ؛ مردود شدن 3 گل توسط VAR در بازی سامپدوریا و اینتر

پارس فوتبال
در حال انتقال به منبع خبر