سقف وام ازدواج در سال ۹۹ معادل ۳۰ میلیون تومان تعیین شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری