بازی دادگاه حکمیت ورزش با جودو ایران

رای دادگاه حکمیت ورزش در رابطه با تعلیق جودوی ایران بازهم تمدید شد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir