۸۲ درصد انرژی غذایی مورد نیاز مردم از تولیدات داخل تامین می شود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری