توضیح شهردار کرمان درباره ماجرای فیلم آزار و اذیت دو کودک کار

سیتنا
در حال انتقال به منبع خبر