در سرمایه گذاری ها فقط "ولپارس" و "ولساپا" سبز هستند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری