سکوت مسئولان در برابر خروج بی رویه زعفران به کشور افغانستان

شعار سال
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری