پروژه‌های شاخص منطقه ۱۶ تهران

جمعی از اصحاب رسانه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ از پروژه‌های های شاخص عمرانی منطقه ۱۶ شهر تهران بازدید کردند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir