نقش قاطع قیمت گازوئیل، هزینه های سم و کود و بذر در افزایش صعودی قیمت گل

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری