جریمه نقدی در انتظار افرادی که ماسک نمی زنند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری