معوقات بنیاد شهید تا اوایل سال ۱۴۰۰ پرداخت خواهند شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری