خبر خوب؛ برای اجرای عمومی «حمّام» لحظه‌شماری می‌کنم/ از جیب برای تئاتر خرج می‌کنیم چون کمک‌هزینه‌ها شوخی است

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir