توهین زشت و باورنکردنی وریا غفوری به الماس سیاه استقلال!

ورزش11
در حال انتقال به منبع خبر