نیروهای امنیتی سعودی برادر شهید «َشیخ باقر النمر» را بازداشت کردند

نیروهای امنیتی سعودی در استان قطیف، با یورش به منزل «محمد باقر النمر» او را بازداشت کرده و با خود بردند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir