در عرصه امر به معروف و نهی از منکر باید دلسوزانه وارد شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری