مجوز ورود موقت کالا از کشور های ثالث از گام های اساسی توسعه اقتصادی آذربایجان غربی است

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر