دشمن استفاده از فضای مجازی را اولویت خود در جنگ نرم می داند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری